Infrastructură spitalicească publică nouă

Ghid de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul în cadrul  apelului de proiecte competitiv – Cod Apel: MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate,  Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice,  Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă și Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală

Investiția „Infrastructură spitalicească publică nouă” are în vedere finanțarea parțială a construirii a minim 25 de spitale sau unități sanitare noi.

Prin această investiție se va asigura inclusiv dotarea spitalelor sau a unităților sanitare nou construite cu echipamente medicale (cum ar fi echipamente pentru departamente specifice și generale pentru salonul de chirurgie, cameră de tratament, camere de izolare, inclusiv pentru boli infecțioase și unități de arși, camere pentru pacienți, centre de îngrijire, unități pentru personalul medical, camere de medicație, camere de pregătire curate, camere de terapie intensivă, camere de izolare pentru terapie intensivă, spații de reabilitare, spații de gestionare a deșeurilor și de depozitare, echipamente de urgență și de resuscitare) și aparatură medicală (cum ar fi: paturi, unități de decontaminare, echipamente IT, cărucioare de urgență, defibrilatoare, pompe de perfuzie, sisteme de monitorizare fiziologică, inclusiv consolă centrală, sisteme de monitorizare fiziologică pentru îngrijiri acute, ventilatoare pentru unități de terapie intensivă, sisteme de scanare de uz general).

Apelul de proiecte are un buget total de 8.530.771.805  lei fără TVA echivalent a 1.724.050.000 € fără TVA și este compus din următoarele alocări:

I.2.1: 5.388.728.305 lei fără TVA echivalent a 1.089.050.000 € fără TVA aferentă Investiției specifice: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă;
I.2.2: 3.142.043.500 lei fără TVA echivalent a 635.000.000 € fără TVA aferentă investiției specifice I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe platforma: proiecte.pnrr.gov.ro.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 23 noiembrie 2022 ora 12:00.
Trimis spre publicare la MOF

Data publicării ghidului de finanțare: 18 noiembrie 2022.
Data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare: 23 noiembrie 2022 ora 10:00.
Data închiderii platformă: 23 decembrie 2022, ora 12:00.
Semnarea contractelor de finanțare cu minim 25 de beneficiari: 30 martie 2023.
Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2026.

Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul primul venit – primul servit.

ATENȚIE!

În situația în care un solicitant dorește să înlocuiască/completeze dosarul de finanțare în perioada în care apelul este deschis este necesar să trimită un email la adresa pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca noul dosar/anexele/documente suport. În solicitarea transmisă este necesar să menționeze motivele și documentele care fac obiectul completării.

OBIECTIVELE DE INVESTIŢII APROBATE PENTRU FINANŢARE PRIN PNRR _C12 MS I2.1 Infrastructură spitalicească nouă

OBIECTIVELE DE INVESTIȚII DE REZERVA _C12 MS I2.1Infrastructură spitalicească publică nouă

Evaluare Etapa I_PNRR 2022 C12 MS I2.1Infrastructură spitalicească publică nouă

HG 1237 din 2022

Ghid-de-finanțare-pentru-beneficiarii-preselectați-în-cadrul-în-cadrul-apelului-de-proiecte-competitiv-Cod-Apel-MS-0212

Anexa 1 – Cerere de finanțare

Anexa 1.1 – Manual inscriere proiecte

Anexa 2 – Declaratie angajament

Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila evaluare

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 11 – Model Acord de parteneriat

Anexa 12 – Model Contract finantare

Instructiune Nr. 1. Cod Apel MS-0212

Raport partial 13 decembrie – cereri de finantare Infrastructură spitalicească publică nouă

Distribuiți această pagină