Investiția specifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate

Ghidul beneficiarului pentru „ Centre Comunitare Integrate” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Investiția are un buget total de 195.601.140  lei fără TVA echivalent a 40.200.000 € fără TVA și se va realiza prin 2 metode:

I.1.4.a: O alocare de 136.920.798 lei fără TVA echivalent a 28.140.000 € fără TVA (70% din total alocare) pentru construcții noi sau renovări (care vor fi efectuate cu respectarea standardului NZEB+);

I1.4.b: O alocare de 58.680.342 lei fără TVA echivalent a 12.060.000 € fără TVA (30% din alocare): Presupune o achiziție centralizată  derulată de Ministerul Sănătății pentru asigurarea dotărilor și echipamentelor centrelor comunitare integrate.

Proiectele depuse vor avea următoarele alocări maxime:

– Construcție/renovare: 684.603,99 lei fără TVA echivalentul a 140.700 € fără TVA;

– Mobilier și cheltuieli de publicitate: 14.597,1 lei fără TVA echivalentul a 3.000 € fără TVA;

– Dotări și echipamente: 278.804,61 lei fără TVA echivalentul a 57.300 € fără TVA.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe proiecte.pnrr.gov.ro 

Trimis spre publicare la MOF

Data publicării ghidului de pentru beneficiarii preselectați: 27 octombrie 2022.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finantare: 10 noiembrie 2022 ora 10:00.

Data închiderii platformă pentru beneficiarii de pe lista preselectată (Anexa 12): 16 ianuarie 2023, ora 16:00

Semnarea contractelor de finanțare cu 200 de beneficiari: 30 decembrie 2022.

Data limită de implementare a proiectelor: 01 mai 2025.

Anexa 1 – Cerere de finanțare

Anexa 1.1 – Manual inscriere proiecte

Anexa 2 – Declaratie angajament

Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila verificare

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 11 – Model Contract finantare

Anexa 12 – Lista preselectată pentru finanțare

Anexa 13 – Lista preselectată de rezervă

Anexa 14 – Matrice scor

Ghidul Beneficiarului

Instructiune Nr. 1 12.12.2022 Prelungire termen de depunere

Instructiune nr. 4 din 08 05 2023

Instructiune Nr. 4 _ PNNR _ CCI _ Redeschidere platforma

Instructiunea nr. 5 din 10.05.2023

Obiective de investiții aprobate pentru finanțare _ PNRR _ I1_4_Centre comunitare integrate

Instructiune Contestatii CCI _ PNRR _ 15 iunie 2023

Instructiune nr. 7

Instrucțiune CCI nr. 8_14.03.2024

Instructiunea 9 din 22.05.2024_prelungire termen avizare specificatii tehnice

Distribuiți această pagină