Anunț concurs - Direcția Generală Juridică

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic,clasa I, grad profesional principal, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic,clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 28 septembrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 29 august - 18 septembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603

Distribuiți această pagină