Institutul de boli cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iași

B-dul Carol I nr.50, Iași
Spital de specialitate

Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași este o unitate sanitară de utilitate publică cu paturi, cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 50, jud. Iaşi, România, cod poştal: 700503, finanţată integral din venituri proprii reprezentate de furnizarea de servicii medicale, pe bază de contract cu Casa de Asigurari de Sănătate Iaşi, prestări servicii medicale către persoane fizice sau juridice, la cerere, din donaţii/sponsorizări cât şi din alocaţii de la Ministerul Sănătăţii Publice pentru programe şi acţiuni de sănătate.

Conform OMS nr. 323/2011, modificat prin ordinul nr. 441/2015, institutul este o instituţie medicală clasificată gradul 1M având în prezent o capacitate de 130 paturi conform structurii aprobate de Ministerul Sănătății.

IBCV Iași oferă servicii în specialitățile: cardiologie, cardiologie intervențională și cateterism cardiac, explorări funcționale și electrofiziologie cardiacă, terapie intensivă coronarieni, chirurgie cardiovasculară, anestezie-terapie intensivă, cardiologie preventivă și recuperare cardiovasculară. Serviciile sunt oferite în regim de urgență, ambulator, spitalizare de zi și spitalizare continuă. Dintre intervențiile deosebite, enumerăm: tratament endovascular al maladiilor aortei (EVAR – EndoVascular Aortic Repair) și stenozei aortice (TAVI – TransAortic Valve Implantation), electrofiziologie și implantare de dispozitive cardiace, tratament intervențional al fibrilației atriale.

Institutul asigură, din poziția de lider în ceea ce privește tratamentul bolilor cardiovasculare, și activități medicale secundare reprezentate de învățământ medical superior și îndrumarea altor instituții spitalicești de profil din zona Moldovei. Astfel, Institutul constituie şi un centru de formare profesională pentru doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi la Facultăţile de Medicină şi Biologie şi pentru asistenţii medicali.

Unitatea sanitară este acreditată Ciclul I de acreditare (certificat ANMCS, nr. 191/14.02.2017). Din decembrie 2010 Institutul este certificat pentru sistemul de management al calității conform standardului internațional SR EN ISO 9001.