Institutul regional de oncologie Iași

Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Iași
Institut Național

Institutul Regional de Oncologie Iași, unitate sanitară cu 300 paturi a fost înființat prin Hotararea de Guvern nr. 583/13.03.2009 și funcționează efectiv începând cu data de 25 martie 2012.

Spaţiile acestei unităţi se înscriu în necesarul funcţional al unei unităţi sanitare cu profil oncologic conform reglementărilor legale în vigoare astfel incât să ofere populaţiei din toate judeţele Moldovei ceea ce este necesar (eficienţa, creşterea calităţii actului medical, creşterea accesibilitătii la servicii complete şi realizarea unui sistem medical integrat, multidisciplinar, a specialităţilor pentru toate localizările neoplazice).

Datorită structurii organizatorice aprobate – anestezie si terapie intensiva, chirurgie generală (cu compartiment de chirurgie toracică, chirurgie plastică, ginecologică, urologie, ORL) , oncologie medicală (cu compartiment pneumologie), hematologie, gastroenterologie, endocrinologie, terapie cu iod, radioterapie, A.T.I. – se asigură atât serviciile medicale cât şi cele chirurgicale (bloc operator cu 10 săli de operație). Abordarea diagnostică și terapeutică, completă și complexă a pacientului oncologic necesită dotări de excepție care sunt asigurate prin echipamente medicale de înaltă performanță existente. În institut, se încearcă aplicarea terapiilor personalizate, asigurarea locală a unei facilități de investigare extensivă, asigurarea premisei de investigație pentru desfășurarea completă a unor tratamente avansate în regim de trial clinic.

Toată cazuistica fiind în acelaşi loc – se are în vedere elaborarea unor programe eficiente de screening, dezvoltarea şi implementarea unor metode de analiză epidemiologică de raportare a cazurilor (registru de cancer), dar şi perfectionarea metodelor statistice de studiu.

Institutul Regional de Oncologie Iași are încheiat contract de prestări servicii cu C.J.A.S. Iași pentru:

- consultații și tratamente ambulatorii;

- internări continue pentru pacienți cazuri acute și îngrijiri paliative;

- investigații de ănaltă performanță realizate în ambulatoriu;

- programe naționale de sănătate derulate cu fonduri de la C.J.A.S. Iași: acordarea de tratamente medicamentoase pentru cazurile oncologice, diagnosticarea cazurilor de leucemii, reconstrucții mamare în cazul mastectomiilor realizate, tratamentul prin radioterapie, PET-CT;

- programe naționale derulate prin M.S. cu fonduri de la bugetul de stat: programul pentru susținerea tratamentului pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din ATI, unitate de management pentru șase județe (Bacău, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Vaslui pentru derularea )screening-ului pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, unitate de evidența donatorilor vountari de celule stem hematopoetice, transplant de celule stem hematopoetice.