Spitalul clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA, STR. IULIU MOLDOVAN, NR.23,
Spital clinic

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, funcționează în subordinea Consiliului Judetean Cluj şi are ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale, spitalicești și ambulatorii, curative și profilactice pentru pacienții adulți și copii, si este o instituție de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca este acreditat ANMCS și RENAR, certificat ISO, este implicat în elaborarea de măsuri privind emergența și remergența bolilor infecto-contagioase (SARS, gripă, febre hemoragice, bioterorism etc.).

Este principalul centru de specialitate din Transilvania, care asigură accesul pacienților la cel mai recent tip de asistență medicală de urgență în domeniul bolilor infecțioase, atât pentru adulți cât și pentru copii.

Conform Ordinului MS nr. 323/ 2011, privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, spitalul a fost clasificat in categoria de competenta II M.

În funcţie de specificul patologiei şi a tipului de spital, este un spital clinic de monospecialitate care asigură asistenţă medicală într-o specialitate, în conexiune cu alte specialităţi complementare.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca furnizeaza servicii medicale ambulatorii in toate specialitatile medico-chirurgicale pentru adulti si copii si deasemenea analize de laborator si investigatii partaclinice.