Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”

Bucureşti, sectorul 4, strada Mincă Dumitru, nr. 44
Spital de specialitate

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuropsihomotorie a copilului.

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” este structură unică în România, de tip european, spital clinic tip monospecialitate, de recuperare neuropsihomotorie a copilului.

Este situat în Bucureşti, sectorul 4, strada Mincă Dumitru, nr. 44.

Este instituţie de interes public naţional, în domeniul public al statului, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Obiect de activitate:

-cercetarea ştiinţifică de specialitate;

-asistenţă medicală pentru îngrijirea pacienţilor cu deficienţe neuro-psiho-motorii;

-educaţie şi formare profesională.

Caracteristici relevante ale populaţiei deservite

Centrul primește bolnavi din toată țara, inclusiv din mediul rural, aproximativ 25% dintre pacienți fiind din municipiul București. Aceștia provin din familie, din centre de plasament.

Centrul oferă servicii medicale recuperatorii copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani ce prezintă deficiențe neuropsihomotorii, dar și persoanelor peste 18 ani dacă aceștia sunt elevi, studenți, foști pacienți sau pacienți trimiși de medici din Terapie Intensivă sau alte specialități care necesită îngrijiri intensive recuperatorii, cazuri excepționale din servicii de Neurochirurgie, etc.

Aici se asigură spitalizarea copiilor cu:

-paralizii cerebrale (tetrapareze, parapareze, hemipareze);

-sechele după traumatisme cranio-cerebrale;

-boli neuromusculare;

-paralizii de plex brahial;

-neuropatii senzitivo-motorii;

-tumori cerebrale cu leziuni sechelare postoperatorii;

-malformaţii vasculare cerebrale rupte cu sechele;

-sechele după malformații vasculare cerebrale rupte, operate;

-hidrocefalii operate sau stabilizate;

la care se asociază patologia psihiatrică:

-întârzieri mintale (de la uşoare până la severe);

-tulburări pervazive de dezvoltare (autism, sindrom Rett);

-tulburări reactive sau de adaptare după traumatisme cranio-cerebrale din accidente diverse;

-tulburări de comportament cu alte cauze.

Caracteristici relevante ale populaţiei deservite

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” oferă servicii medicale de recuperare copiilor cu varsta cuprinsa între 0-18 ani ce prezintă deficiențe neuropsihomotorii, dar și persoanelor de peste 18 ani ce reprezintă cazuri grave dacă aceștia sunt elevi, studenți sau pacienți ce ajung prin transfer din sectiile de Terapie Intensivă ale spitalelor din România.

Pacienții noștri provin atât din familie, cât și din centre de plasament.

Dat fiind profilul Centrului și serviciile oferite, adresabilitatea noastră din punct de vedere teritorial este din întreaga ţară, doar 25-30 % dintre pacienţi fiind din municipiul Bucureşti.

Structura organizatorică a spitalului este următoarea:

Secția Nr paturi conform structurii aprobate de Ministerul Sanătății
Secția de recuperare neuropsihomotorie Dr.Nicolae Robănescu, din care: 90 paturi
‣Compartiment Terapie Intensivă 6 paturi
‣Cronici (neurologie pediatrică) 6 paturi
Compartiment recuperare ortopedie  pediatrică 24 paturi
TOTAL 114 paturi
Însoţitori 60 paturi
Spitalizare de zi 5 paturi
Nucleu de cercetare știintifică medicală
Farmacie
Laborator analize medicale
Sala de tratamente
Laborator explorări funcţionale, din care:‣ Compartiment neurofiziologie ; EMG, EEG de somn şi de veghe
‣ Compartiment analiza multifactorială a mişcării (sprijin plantar, analiza mersului şi în viitorul apropiat analiza mişcărilor membrului superior)
Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (fizioterapie, kinetoterapie, masoterapie, hidroterapie,terapie ocupationala-ergoterapie, compartiment pentru recuperarea robotizata a membrelor);
Compartiment evaluare şi statistică medicală
Compartiment supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale
Ambulatoriu în cabinete de consultații in specialitate:‣recuperare, medicină fizică şi balneologie/‣neurologie pediatrică/‣psihiatrie pediatrica/‣ortopedie pediatrică/‣cabinet psihologie/‣cabinet endocrinologie
Compartiment imagistică medicală
Compartiment osteodensitometrie
Compartiment de educaţie terapeutică (evaluare psihomotricitate, comunicare, logopedie,învăţare, dezvoltare abilităţi)
Aparat funcţional
Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București