Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”

Șos.Mihai Bravu nr.281, sector 3
Spital clinic

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş”, cu sediul în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 281 sector 3, este înfiinţat pe baza Deciziei nr. 2769 din 5 decembrie 1955, datorită necesităţii de asigurare a spaţiului spitalicesc pentru izolarea cazurilor de hepatită acută virală, concomitent creşterii morbidităţii prin această infecţie în Municipiul Bucureşti.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş”, cu sediul în Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr. 281 sector 3, este înfiinţat pe baza Deciziei nr. 2769 din 5 decembrie 1955, datorită necesităţii de asigurare a spaţiului spitalicesc pentru izolarea cazurilor de hepatită acută virală, concomitent creşterii morbidităţii prin această infecţie în Municipiul Bucureşti.

Ulterior s-a dezvoltat şi modernizat, au apărut pavilioane şi secţii noi, asigurând condiţii de izolare şi tratament bolnavilor, inclusiv celor cu boli tropicale şi celor cu infecţie HIV/SIDA.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” asigură ocrotirea sănătăţii populaţiei prin acordarea asistenţei medicale complete, de înaltă specialitate curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi din teritoriul Municipiului Bucureşti şi din ţară, desfăşurând şi activitate de învăţământ superior medico-sanitar şi de cercetare ştiinţifică medicală.

O atenţie specială s-a acordat introducerii tehnicilor moderne de imunologie, imunenzimologie, biologie moleculară, de perfecţionare şi automatizare a diagnosticului microbiologic, histochimic etc. Baza materială şi specialiştii din clinică şi laboratoare asigură un suport real şi pentru activitatea de cercetare.

Având în vedere orientarea către pacienţi şi creşterea calităţii serviciilor medicale oferite, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" a implementat şi menţine încă din anul 2006 Sistemul de Management al Calităţii (SR EN ISO 9001:2000, ulterior SR EN ISO 9001:2015), ultimul proces de recertificare, s-a finalizat în anul 2021.

În anul 2014, Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului a fost acreditat RENAR, conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 15189, ultima reacreditare fiind obţinută în luna august anul 2022, conform SR EN ISO 15189:2013.

În anul 2015 Spitalul a parcurs procedura de acreditare şi a obţinut Certificatul de acreditare nr. 278 din 02.06.2016, emis de ANMCS şi valabil iniţial până la 01.06.2021, respectiv, în urma prelungirilor cauzate de pandemia de Covid-19, până la 22.07.2022; în prezent Spitalul a iniţiat şi desfăşoară demersuri în vederea parcurgerii ciclului II de acreditare.

Spitalul asigură servicii de sănătate în 3 specialităţi medicale (boli infecţioase şi tropicale, pneumologie, dermatovenerologie), dispune de dotare cu aparatură medicală corespunzătoare şi personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur: Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. De asemenea, spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” constituie o bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică ce consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Colaborarea dintre spital şi institutele de învăţământ superior medical se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” este un spital clinic şi are următoarele obiective de activităţi:

A) Activitatea de cercetare:

a) Nucleu de cercetare ştiinţifică în profilul boli infecţioase şi pneumologie, aprobat de Academia de Ştiinţe Medicale cu nr. 2549 în luna martie 2012.

b) Laborator de cercetare ştiinţifică în specialitatea Dermato-venerologie, aprobat de Academia de Ştiinţe Medicale cu nr.14854 în luna decembrie 2011.

B) Activitatea de învăţământ – cursuri şi stagii de boli infecţioase, boli tropicale şi dermato-venerologie pentru studenţi.

C) Activitatea de educaţie medicală continuă – se organizează anual cursuri postuniversitare.

D) Activitatea de îndrumare şi coordonare metodologică la nivel regional:

a) Stagii de pregătire în boli infecţioase şi dermato-venerologie pentru medicii rezidenţi din specialitatea de boli infecţioase şi din alte specialităţi;

b) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş” este Centru regional pentru evaluarea şi monitorizarea infecţiei HIV/SIDA (Brăila, Călăraşi, Giurgiu,

Teleorman şi Bucureşti – sectoarele 3, 5 şi 6), desfăşurând activitate de îndrumare şi coordonare metodologică.

c) Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” este acreditat în calitate de unitate de cercetare medicală care face parte din platforma de Cercetare a Academiei de Ştiinţe Medicale.

Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București