Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”

Șos.Fundeni nr.258, sector 2, 022328 București
Institut de urgență

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” București a fost înființat prin Ord.MS nr.1230/1991 și funcționează ca unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică din data de 01.04.1992.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr.C.C.Iliescu” București a fost înființat prin Ord.MS nr.1230/1991 și funcționează ca unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică din data de 01.04.1992.

Institutul a dobândit profil de urgenţă prin Ord.MS nr.1996/10.12.2008, iar clasificarea de tip IM i-a fost atribuită conform prevederilor din Ord.MS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, din anul 2016 (Ord.MS nr. 657/15.06.2016), în institut funcţionează, fără personalitate juridică, Centrul de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare, parte a reţelei internaţionale GUARD-HEART dedicată bolilor cardiovasculare rare, acreditată european ȋn 2016.

Institutul beneficiază de personal medical cu o înaltă pregătire profesională şi ştiinţifică, specializate în ţară şi străinătate după ultimele tehnici moderne, de echipament medical modern, furnizând servicii medicale de specialitate pentru bolile cardiovasculare, în regim de spitalizare continuă, de zi şi urgență, ce cuprinde tehnici hibrid complexe de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiovasculară, servicii de asistare mecanică circulatorie inclusiv asistare mecanică circulatorie pe termen lung, proceduri de diagnostic şi tratament de electrofiziologie, ecocardiografie inclusiv tehnici speciale de ecocardiografie, de imagistică şi radiologie, de analize medicale uzuale şi specifice, activităţi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Anual, sunt executate peste 700 de intervenţii pe cord deschis, reprezentând 36% din totalul intervenţiilor realizate în prezent în România de cele 6 unităţi de profil.

Totodată, institutul desfăşoară activitate de cercetare științifica medicală, inclusiv studii clinice în domeniul medicamentelor, valorificată la numeroase congrese naţionale şi internaţionale, activităţi de învățământ medical universitar și postuniversitar, îndrumare tehnică şi metodologică a rețelei de profil din întreaga țară, coordonare de programe naționale de sănătate.

Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București