Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București

Șos. Vitan-Bârzești, nr. 13, sector 4, cod poștal 042122, București
Spital clinic

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București este subordonat Ministerului Sănătății și funcţionează cu un număr de 678 de paturi, din care 631 de paturi pentru spitalizare continuă şi 47 de paturi pentru spitalizare de zi.

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București este subordonat Ministerului Sănătății și funcţionează cu un număr de 678 de paturi, din care 631 de paturi pentru spitalizare continuă şi 47 de paturi pentru spitalizare de zi.

În prezent, sediul central al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București cuprinde 11 secții clinice și neclinice, în specialitățile medicină internă, gastroenterologie, cardiologie, chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, ortopedie, nefrologie și urologie, iar în cadrul Maternității Bucur funcționează 3 secții clinice de obstetrică-ginecologie și o secție de neonatologie.

Acestora li se adaugă o unitate de primire urgenţe (UPU), două secții de anestezie și terapie intensivă (ATI), un ambulatoriu de specialitate integrat, precum şi laboratoare specializate de tomografie computerizată, rezonanţă magnetică nucleară, angiografie, endoscopie, medicină nucleară.

Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București