Spitalul Clinic CF Nr. 2 București

BUCUREŞTI, BULEVARDUL MĂRĂŞTI, NR. 63, SECT. 1
Spital clinic

Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucureşti este cea mai mare unitate medicală din cele 15 spitale care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la nivelul României.

Spitalul Clinic CF Nr. 2 Bucureşti este cea mai mare unitate medicală din cele 15 spitale care sunt în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la nivelul României.

Construit după un proiect al arhitecţilor germani, acesta sărbătoreşte în anul acesta 80 de ani de la punerea primei pietre de temelie.

Situat în partea de nord a oraşului în imediata vecinătate a Aeroportului Băneasa, dar şi a Drumului Naţional 1 (DN1), Spitalul Clinic CF Nr. 2, justifică cu prisosinţă dorinţa echipei actuale de top management de a-l transforma în viitor într-un spital regional de urgenţă şi de asemenea într-un centru national de expertiză în siguranţa transporturilor.

Spitalul Clinic CF Nr. 2 este un spital departamental al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a cărui construcţie s-a desfăşurat pe o perioadă de circa 30 de ani. Oportunitatea construcţiei se datorează donaţiei exprese făcute de către Casa Regală pentru muncitorii de la CFR.

Piatra de temelie s-a pus în 1942 când a fost ridicat primul corp al spitalului. Al doilea corp s-a ridicat în deceniul şase al secolului trecut, iar al treilea corp s-a finalizat în anul 1978.

În anul 2003 au început lucrările de consolidare şi modernizare a spitalului, în paralel cu construcţia unui corp suplimentar care să permită amplasarea RMN-ului şi a celorlalte aparate de înaltă performanţă achiziţionate prin licenţă de către ministerul de resort.

Ca spital departamental are ca obiectiv, în primul rând, acordarea de servicii medicale personalului angajat din reţeaua transporturilor, a pensionarilor dar şi populaţiei din afara reţelei, atât din Bucureşti, cât şi din ţară. În prezent, structura spitalului permite acordarea de servicii medicale diverse tuturor categoriilor de populaţie, începând cu mama şi nou-născutul până la vârstnicul octogenar.

Locaţia spitalului la intrarea in Bucureşti, pe traseul axei de Nord de comunicaţie, reprezintă o oportunitate şi un acces facil al populaţiei din vecinătatea Bucureştiului dar şi pentru pacienţii din totată ţara. În acest sens se doreşte derularea şi finalizarea proiectului pentru transformarea spitalului in SPITAL DE URGENŢĂ.

Pacienţii reprezentaţi de personalul din domeniul transporturilor, prin natura funcţiei participă la siguranţa transporturilor. Ei sunt testaţi periodic în Ambulatoriul Integrat de Specialitate CF 2, pentru a exista certitudinea că sunt apţi pentru exercitarea serviciului şi, prin acţiunile lor, nu vor periclita desfăşurarea transporturilor de persoane sau de marfuri. Afecţiunile medicale întâlnite sunt: bolile cardiovasculare (hipertensiune arterială, boală cardiacă ischemică, aritmii, cardiomiopatii, valvulopatii etc.), afecţiuni ginecologice, urologice, ortopedice şi traumatologice, chirurgicale, endocrinologice, pediatrice, neurologice (accientele ischemice tranzitorii şi accidentele vasculare cerebrale), bolile oftalmologice (discromatopsii, miopii sau prezbiţii).

Spital clinic şi apoi universitar, este transformat în 2003 în spital general, apoi a redevenit spital clinic din anul 2008.

Nu este de uitat faptul că după puternicul cutremur din 4 martie 1977, când Spitalul Clinic Floreasca a fost puternic afectat, Spitalul CFR 2 de atunci a preluat şi a rezolvat cu brio toate urgenţele medico-chirurgicale extreme de grave aduse dintre ruinele clădirilor afectate de sinistru.

Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București