Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”

str. Ion Movilă, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti
Institut Național

Institutul are ca obiect de activitate asistenţa medicală de specialitate, alături de cercetarea ştiinţifică medicală, învăţământul medical de vârf, îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de profil din ţară, precum şi colaborarea în domeniul său cu instituţii, persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”, aşa cum se numeşte în prezent, a fost infiintat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 273 din 11.03.1993, emis de Prof. Dr. Iulian Mincu, cu denumirea Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" - unitate bugetară cu personalitate juridică, în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, are în structura sa organizatorică compartimente de cercetare ştiinţifică medicală, secţii clinice, ambulatorii şi laboratoare".

Institutul are ca obiect de activitate asistenţa medicală de specialitate, alături de cercetarea ştiinţifică medicală, învăţământul medical de vârf, îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de profil din ţară, precum şi colaborarea în domeniul său cu instituţii, persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.

În fapt, această complexă unitate medicală a apărut ca idee în anul 1934 la spitalul Colţea din Bucureşti, odată cu înfiinţarea de către Prof. Dr. I. Pavel, a compartimentului de diabet în Clinica Prof. Dr. I. Nanu-Muscel (echivalentul actual al Secţiilor Clinice ale Institutului), la care s-a adăugat, din 1942, Centrul Antidiabetic - unitatea ambulatorie, echivalentă cu cele trei unităţi ambulatorii ale Institutului, unități care funcţionează ca anexe ale celor trei sedii cuprinse în structura Institutului.

Perioada de început a organizării Clinicii de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice aparţine Prof. I. Pavel, care a dezvoltat atât Centrul Antidiabetic (1942-1967) cât şi Clinica de Diabet (1948-1967), care, pentru scurt timp, a purtat numele de Clinică de Dietetică, apoi de Clinică de Nutriţie şi Dietetică şi, în final, de Clinică de Nutriţie şi Metabolism. Procesul a fost laborios şi dificil, întrucât apariţia Centrului s-a făcut în cea mai dramatică perioadă a istoriei moderne a României - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La acea vreme, instituţia avea, pe lângă Secţia Clinică, secţii de Dietetică şi de Medicină Experimentală.

Centrul Antidiabetic s-a mutat în mai multe rânduri în sedii improvizate, dar cu importante eforturi a reuşit nu numai să supravieţuiască, ci să se şi dezvolte. Instituţia este unică prin bivalenţa ei (clinică/ambulator), fiind prima unitate medicală de profil din Europa şi un model pe care l-au preluat ulterior multe alte ţări. Unul din exemplele care onorează ţara noastră este cel al Serviciului de Diabetologie de la Spitalul Hôtel Dieu, înfiinţat de Prof. Maurice Dérot (1901-1985) în anul 1957, după modelul românesc.

Din 1967, Prof. Dr. Iulian Mincu a preluat conducerea Catedrei de Diabet a Facultății de Medicină din Bucureşti. Înfiinţarea Institutului în 1993, de către Prof. Dr. Iulian Mincu, a făcut posibile continuarea organizării şi respectiv consolidarea acestei discipline în ţara noastră la nivelul la care suntem în prezent, cu o bună recunoaştere pretutindeni în lumea medicală.

Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București