Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta

ȘOS. VIILOR, NR. 90, SECTOR 5, BUCUREȘTI
Institut Național

Misiunea este realizarea de servicii medicale de calitate, competitive, echitabile, eficiente, care să îmbunătățească starea de sănătate și să asigure un nivel cât mai bun de satisfacție al pacienților.

Misiunea este realizarea de servicii medicale de calitate, competitive, echitabile, eficiente, care să îmbunătățească starea de sănătate și să asigure un nivel cât mai bun de satisfacție al pacienților.

Viziunea vizează îmbunătățirea continuă a calității actului medical precum și dezvoltarea unei unități medicale de referință în patologia respiratorie la nivel național prin crearea unui spital modern și performat, bine dotat și asigurarea unui personal foarte bine pregătit și motivat în vederea realizării unui act medical de calitate.

Obiective generale

Asigurarea de servicii medicale profesioniste bazate pe ghiduri și protocoale

Îmbunătățirea continuă a calității actului medical

Îmbunătățirea continuă a activității

Îmbunătățirea continuă a relației dintre pacienți, aparținători și angajații unității

Dezvoltarea de noi servicii medicale în strânsă concordanță cu provocările din zona afecțiunilor respiratorii

Dezvoltarea de servicii medicale de prevenție precum și implicarea în realizarea de programe de informare cu privire la afecțiunile respiratorii

Obiective specifice

Implicarea în proiecte de îmbunătățire continuă a pregătirii angajaților

Susținerea învățământului medical și sprijinirea dezvoltării universitare a medicilor

Îmbunătățirea condițiilor de muncă

Creșterea transparenței decizionale

Implementarea și însușirea cât mai eficientă a fișei de post și a Regulamentului Intern pentru fiecare angajat în strânsă legatură cu îmbunătățirea gradului de satisfacție al pacienților

Realizarea unei colaborări corecte, eficiente și transparente cu mass media în vederea informării cât mai eficiente a publicului larg asupra activității institutului, precum și a informării provenite din surse autorizate, credibile asupra subiectelor din sfera sănătătții respiratorii.

Valori

Responsabilitatea

Implicarea

Integritatea

Respectul

Performanța în activitate

Înființat în 1906, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta (IPMN), la propunerea societății profesionale profilaxia, este o unitate cu tradiție în diagnosticul și tratamentul bolilor pulmonare.

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta oferă servicii medicale în diagnosticul și tratamentul următoarelor tipuri de afecțiuni:

- Boli obstructive pulmonare: astm bronșic, BPOC, bronșiectazii;

- Patologie interstițială pulmonară: fibroză pulmonară idiopatică, sarcoidoză, alveolită alergică extrinsecă, proteinoză alveolară, limfangioleiomiomatoză; histiocitoză X, patologie interstițială în context de boli autoimune;

- Boli pulmonare cu transmitere genetică: deficitul de alfa1 antitripsină, fibroză chistică;

- Neoplazii toracice: cancer bronhopulmonar, tumorile traheii, tumori mediastinale, tumorile pleurei, tumorile peretului toracic;

- Tuberculoză pulmonară și extrapulmonară, forme sensibilă sau rezistente la tratament; tratamentul profilactic al infecției tuberculoase;

- Tulburări de somn;

- Proceduri de Reabilitare respiratorie;

Serviciile medicale sunt oferite în cadrul spitalizării continue sau a spitalizării de zi.

Ambulatoriul integrat al IPMN oferă servicii medicale în următoarele specialități:

- Pneumologie

- Chirurgie toracică

- Cardiologie

- Diabet zaharat și nutriție

- ORL

- Stomatologie

- Kinetoterapie respiratorie

Prin intermediul profesioniștilor din IPMN, pacienții pot beneficia de proceduri de bronhologie intervențională, intervenții de chirurgie toracică la cele mai înalte standarde, proceduri de diagnostic ale tumorilor pulmonare prin biopsie sub ghidaj CT.

Dispensarele TB ale IPMN oferă servicii medicale gratuite, fără bilet de trimitere, pentru pacienții simptomatici respirator suspecți de tuberculoză.

În cadrul IPMN se desfășoară programe naționale de sănătate cu scop profilactic: Programul Național Stop Fumat, Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei cu scop curativ, Programul Național de Oncologie, Programul Național de Tratament al Pacienților cu Hipertensiune Arterială Pulmonară (HTAP).

De asemenea, în structura Institutului există un Colectiv de Cercetare în cadrul cărora se realizează proiecte și studii de cercetare medicală la nivel național și internațional.

IPMN prin Unitatea de Asistență Tehnică și Management organizează activitatea de îndrumare consultanță, control și asistență tehnică de specialitate la pacientul cu tuberculoză.

IPMN asigură baza clinică de învățământ universitar și postuniversitar a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și a Școlilor Postliceale Sanitare cu care are încheiat contract și cu alte unități de învățământ cu care are contract de colaborare.

Alte unități din București:
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“
Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”
Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu”
Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian
Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Institutul Național pentru sănătatea mamei și copilului “Alessandrescu-Rusescu”
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu”
Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare
Institutul Clinic Fundeni
Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “Prof. Dr. N. C. Paulescu”
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București
Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”
Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Funcțională O.R.L. "Prof. Dr.D.Hociotă"
Spitalul Clinic de Urgență București
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni
Spitalul Clinic “Dr. I Cantacuzino”
Spitalul Clinic Nr. 1 C.F.WITTING București
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri ( S.C.U.C.P.R.A)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”
Spitalul Clinic ,,Prof. Dr. Theodor Burghele’’
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
Spitalul Clinic Colentina
Spitalul Clinic Colțea
Spitalul Universitar de Urgență Elias
Spitalul Clinic Filantropia
Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foișor
Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan” București
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” București
Spitalul Clinic “Sf. Maria”
Spitalul Clinic De Urgență “ Sf.Pantelimon”
Spital Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.Victor Babeș”
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”
Spitalul Clinic CF Nr. 2 București
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"
Spitalul Universitar de Urgență București