Componenta 7 - Transformare Digitală. Investitia specifică: I3.2 - Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS

Obiectivul investiției este reprezentat de dezvoltarea unui cadru sistemic de guvernanță a datelor pentru a aborda calitatea datelor și schimbul eficient al acestora în cadrul diferitelor instituții administrative, unități sanitare, furnizori de servicii, pacienți.  

Având în vedere cele menționate se urmărește dezvoltarea unor module informatice noi care să deservească activitatea instituțiilor din domeniul sănătății prin demararea unui proces de digitalizare, prin achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare (echipamente IT, echipamente pentru comunicații, și echipamente conexe, inclusiv licențe), migrarea de date către noi sisteme și infrastructuri, dezvoltare de aplicații informatice aferente, dar și prin instruirea personalului tehnic la nivel local. Instituțiile din domeniul sanitar aflate în zone defavorizate vor avea prioritate în ceea ce privește alocarea de fonduri.

Beneficiarii eligibili sunt reprezentați de:

 • Direcţiile de sănătate publică judeţene (inclusiv cea a municipiului Bucureşti)
 • Serviciile de ambulanţă judeţene (inclusiv Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov)
 • Institutul Naţional de Sănătate Publică
 • Institutul Național de Medicină Sportivă
 • Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau"
 • Agenţia Naţională de Transplant
 • Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale
 • Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
 • Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
 • Institutele de medicina legală
 • Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti
 • Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
 • Ministerul Sănătății

Data publicării ghidului de finanțare: 24.08.2023.

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 28.08.2023, ora 10:00.

Data închiderii: 29 decembrie 2023, ora 16:00

Data limită de implementare a proiectelor: T1 2024.

Alocarea totală a prezentului apel pentru „Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS” este de 496.380.000 lei (fără TVA), echivalentul a 100.000.000 € (fără TVA), la cursul de schimb InforEuro din luna iulie 1 euro = 4,9638 lei.

Ghid de finantare I3.2 Sisteme informatice MS si institutii sanitare

Anexa 1 - Cerere de finanțare

Anexa 2 - Manual inscriere proiecte

Anexa 3 - Declaratia de eligibilitate

Anexa 3.1 - Declaratie angajament

Anexa 4 - Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 - Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 - Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 - Grila de evaluare

Anexa 9 - Buget și plan de achiziții

Anexa 10 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 11 - Model Contract finantare

Anexa 12 - Model acord de parteneriat

Instructiunea 1_29 08 2023

Instructiune 2- C7_I 3.2 - 15.01.2024

Instructiune nr 3_07.02.2024_ MS 13.2

Digitalizare _ Instructiune _ prelungire termen DIGI_MS

Lista obiective aprobate pentru finantare _ PNRR _ Digitalizare _ DSP

Lista obiective aprobate pentru finantare _ PNRR _ Digitalizare _ IML

Lista obiective aprobate pentru finantare _ PNRR _ Digitalizare _ Institutii in subordinea MS

Lista obiective aprobate pentru finantare _ PNRR _ Digitalizare _ MS

Lista obiective aprobate pentru finantare _ PNRR _ Digitalizare _ SAJ

Share this page