Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

GHID_DE_BUNE_PRACTICI_BENEFICIARI_PRIVATI_RE._22.02.2024

Ghid de bune practici beneficiari privati_10 Noiembrie 2023

Pentru medicii de familie: Informatiile utile se regasesc la pct. 13 Implementare (pg. 65)/Subpct. 13.3.2 Achizitie privata (pg. 90)

Manual_Proiecte_v6_6_09 10 2023 mic

LISTA FINALA - DOSARE FINANTARE APROBATE MEDICI DE FAMILIE 16.02.2024

I.1.1.a. LISTĂ PRESELECTATĂ – DOSARE DE FINANȚARE APROBATE (PARTEA I. 25.10.2022)

I.1.1.b. APEL NECOMPETITIV – DOSARE DE FINANȚARE APROBATE (PARTEA I. 25.10.2022)

I1.1.a. LISTĂ PRESELECTATĂ – DOSARE DE FINANȚARE APROBATE (PARTEA II. 03.11.2022)

I1.1.b. APEL NECOMPETITIV – DOSARE DE FINANȚARE APROBATE (PARTEA II. 03.11.2022)

I1.1.a. LISTĂ PRESELECTATĂ – DOSARE DE FINANȚARE APROBATE (PARTEA III. 20.12.2022)

I1.1.b. APEL NECOMPETITIV – DOSARE DE FINANȚARE APROBATE (PARTEA III. 20.12.2022)

I.1.1.a.-LISTĂ-PRESELECTATĂ--DOSARE-DE-FINANȚARE-APROBATE-09.08.2023

I.1.1.b.-APEL NECOMPETITIV-DOSARE-DE-FINANȚARE-APROBATE-09.08.2023

1.1a Listă preselectată_Lista parțială 09.08.2023-ERATĂ

1.1b Apel necompetitiv_Listă parțială 09.08.2023-ERATĂ

I1.1a.Lista preselectata-Dosare de finantare aprobate la 21.12.2023

I1.1b.Apel necompetitiv-Dosare de finantare aprobate la 21.12.2023

LISTELE SE VOR ACTUALIZA PERIODIC

Ghidul beneficiarului pentru „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Investiția are un buget total de 888.301.215 lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 € (fără TVA) și se va realiza prin 2 metode:

I1.1.a: Listă preselectată: O alocare de 666.225.911 lei (fără TVA) echivalent a 135.337.500 € (75% din total alocare) (fără TVA) prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete pentru finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție;

I1.1.b: Apel necompetitiv: O alocare de 222.075.304 lei (fără TVA) echivalent a 45.112.500 € (25% din alocare) (fără TVA) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție.Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de  renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” sau ambele componente.

În acest sens:
–    „Componenta  echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei  fără tva echivalentul a  45.150 euro fără tva;
–    „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva.Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 04 august 2022 ora 10:00.Trimis spre publicare la MOF

Ghidul beneficiarului – I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicala

Anexa 1.b. – cerere de finanțare

Anexa 1.a. – cerere de finanțare

Anexa 2 – Echipamente

Anexa 2.1 – Echipamente

Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – GDPR_RO

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila de evaluare verificare

Anexa 8.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Manual inscriere _Proiecte

Anexa 11 – Lista medicilor de familie preselectați GDPR

Anexa 12 – Lista de rezervă a medicilor de familie preselectați GDPR

Instrucțiuni

Instructiune 1

Instructiune 2

instrucțiune 3

Instructiune 4

Instructiune 5

Anexa 1.b - exemplu

Instrucțiune 6

Instructiune Nr. 7

Instructiune Nr 8 din 29.12.2022

Instructiune Nr. 9 _ 28.03.2023 - Clarificări Anexa consolidată

Instructiunea 10_13.06.2023_beneficiar real cabinete medicale

Declaratie pe proprie raspundere_beneficiar real_13.06.2023

Instructiune 11_04 07 2023_pentru SRL

Decl proprie raspundere_beneficiar real_SRL_asociatii

Share this page