Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
Ghidul beneficiarului pentru „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 2. – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale are un buget total de 742.0049.96  lei fără TVA echivalent 150.380.000 Euro fără TVA  și se va realiza prin derularea unui apel deschis competitiv prin care se vor finanța minim 25 de spitale publice care vor derula investiții aparținând următoarelor componente:

A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile;
B: dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate;
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale.
Un proiect poate cuprinde elemente din Componenta A și/sau B și/sau C. Bugetul solicitat poate fi alocat pe una, două sau pe toate componentele pentru care se solicită finanțare, în funcție de necesitățile identificare și justificate la nivelul fiecărei unități sanitare.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 26 septembrie 2022 ora 10:00.
Trimis spre publicare la MOF

– Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 26 septembrie 2022 ora 10:00. 

– Data închiderii: 16 Decembrie 2022, ora 16:00. – Data limită de implementare a proiectelor: 2 mai 2024. *Evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu prima zi după data de închidere a apelului și se evaluează având în vedere criteriile din Grila de evaluare anexată prezentului Ghid al beneficiarului. 

Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut ca urmare a procesului de evaluare (Anexa 8 – Grila de evaluare).

Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul primul venit – primul servit.

Anexa 1 – Cerere de finanțare

Anexa 2 – Manual inscriere proiecte

Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 3.1 – Declaratie angajament

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 - Grila evaluare

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Buget și plan de achiziții

Anexa 11 – Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 12 – Model Contract finantare

Ghidul Beneficiarului

Instructiune Nr 1 I.2.4 Nosocomiale

Instructiune Nr 2 I.2.4 Nosocomiale

Instructiune Nr 3 I.2.4 Nosocomiale

Instructiune Nr 4 – Nosocomiale – Prelungire termen depunere

Instructiune Nr 5 I.2.4 Nosocomiale

Model acord de parteneriat

Raport Partial 13 decembrie – Cereri de finantare Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Instructiune Nr. 2 - Solutionare contestatii _ 3 aprilie 2023

Instructiune nr. 3 - Soluționare contestații - 26.04.2023.

Contestatii _ PNRR_2022_C12_MS_I2_4_Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Instructiunea nr. 4 – prelungire perioada evaluare contestatii

Obiective de investiții de rezervă

Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale aprobate pentru finantare

Rezultat contestatii echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

Erata lista obiective aprobate_11 12 2023

Rezultat reevaluare contestatie conform Hotarare civila

IMPORTANT!

NOTIFICARE 25.05.2023

INFORMARE:

  1. Având în vedere structura platformei proiecte.pnrr.gov.ro, identificarea beneficiarilor reali, respectiv asigurarea pistei de audit, pentru solicitanții care doresc să încarce mai multe cereri de finanțare (la nivelul Ordonatorilor principali de credite – de pe același CUI) în conformitate cu prevederile din Ghidul beneficiarului, este necesar să încarce cererile de finanțare și anexele/documentele suport aferente în cadrul unui singur dosar înainte de a transmite definitiv dosarul. Se pot încărca până la 20 de cereri de finanțare într-un dosar.
  2. În situația în care un solicitant a încărcat și transmis un dosar de finanțare și dorește să transmită cereri de finanțare și pentru alte entități eligibile, este necesar să transmită un email la adresa: pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca restul de cereri de finanțare și anexe/documente suport. Acestea vor fi denumite astfel încât să fie ușor de identificat.
  3. În situația în care un solicitant dorește să înlocuiască/completeze dosarul de finanțare în perioada în care apelul este deschis este necesar să trimită un email la adresa pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca noul dosar/anexele/documente suport. În solicitarea transmisă este necesar să menționeze motivele și documentele care fac obiectul completării.

Share this page