POLITICA antifraudă și anticorupție

POLITICA antifraudă și anticorupție

Mesajele-semnal cu privire la fraude/ suspiciuni de fraudă/ corupție legate de gestionarea/implementarea componentelor C12- Sănătate  și C7-Transformare digitală, Investiția I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină din cadrul  PNRR vor fi transmise la adresa de e-mail: fraude.pnrr@ms.ro

Instrucțiune nr. 1_13 06 2023_conditii de participare SEAP_beneficiar real

Share this page