REFORMA: R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

REFORMA: R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate

SUBREFORMA R3.1.: Reforma managementului serviciilor de sănătate

SUBREFORMA R3.2.: Dezvoltarea resurselor umane din sănătate

SUBREFORMA R3.3.: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul de sănătate

Ghidul de finanțare pentru Reforma 3 - Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Componentei 12 – Sănătate.

Bugetul total al Reformei 3 este de 245.000.000,00 lei (fără TVA) compusă din alocările aferente următoarelor apeluri:

  1. MS- R031: 212.000.000,00 lei (fără TVA) în cadrul căruia se va finanța construcția șsi dotarea completăa de noi centre educaționale, astfel:

- Minim 3 noi centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate;

- Minim 1 centru de excelență în managementul serviciilor de sănătate

  1. MS- R032: 33.000.000,00 lei (fără TVA) în cadrul căruia se vor finanța cursuri, astfel:

-cursuri de formare privind managementul serviciilor de sănătate pentru minim 1.000 persoane;

-cursuri de formare privind managementul resurselor umane pentru minim 1.000 persoane din instituțiile sanitare;

-programe de formare în materie de integritate pentru minim 3.000 persoane din instituțiile sanitare

Calendar apel

Data publicării ghidului solicitantului : 15.05.2023

Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare:

  1. Pentru apelul MS-R031: 16 mai 2023, ora 16:00.
  2. Pentru apelul MS-R032: 1 septembrie 2023, ora 10:00.

Data închidere platformă pentru depunere dosare de finanțare:

- Pentru apelul MS-R031: 29 decembrie 2023, ora 16:00.

- Pentru apelul MS-R032: 29 decembrie 2023, ora 16:00.

Data limită de implementare a proiectelor:

-Pentru apelul MS-R031: 30 mai 2024.

-Pentru apelul MS-R032:30 mai 2025.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe proiecte.pnrr.gov.ro.

Trimis spre publicare la MOF

*Evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu prima zi după data de închidere a apelului, și se evaluează având în vedere criteriile din Grila de evaluare anexată prezentului Ghid al beneficiarului.

*Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut ca urmare a procesului de evaluare.

*Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul primul venit – primul servit.

Contact,

reforme.pnrr@ms.ro

Proiecte eligibile pentru finantare _ PNRR _ Reforma 3

Proiecte eligibile pentru finantare _ PNRR _ Centre de training

Anexa I.1 - cerere de finanțare MS-RO31 constructie centre

Anexa I.2 - cerere de finanțare MS-RO32 cursuri formare

Anexa 1.3 - Manual inscriere proiecte

Anexa II.1 Declaratie de angajament

Anexa II.2 Declaratie de eligibilitate

Anexa II.3 Declaratie privind eligibilitatea TVA

Anexa II.4 Declaratie cu privire la respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile publice demarate și sau derulate

Anexa II.5 Declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa II.6 Declaratie privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa II.7 Declaratie respectare principii DNSH

Anexa II.7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa II.8 Diagrama GANTT

Anexa II.9.1 Bugetul proiect MS-RO31

Anexa II.9.2 Buget MS-RO32

Anexa II.10 Grafic estimativ al cererilor de transfer

Anexa II.11 Planul achizitiilor

Anexa III Grila de evaluare

Anexa IV - Analiza DNSH

Anexa V.3.1 Model contract MS-RO31

Anexa V.3.2 Model contract MS-RO32

Ghidul beneficiarului Reforma 3

Instructiune Nr.1 _ 29 mai 2023 _ Prelungire Termen Reforma 3

Instructiune Nr. 2 _ 19 iunie 2023 _ Prelungire Termen Reforma 3

Instructiune Nr. 3 _03 iulie 2023 _ Prelungire termen depunere Reforma 3

Instructiune Nr. 4 _ 25 iulie 2023 _ prelungire termen

Instructiune Nr. 5 _ 25.08.2023 _ R3 _ Prelungire termen depunere

Instructiune Nr. 6_MSRO32_prelungire termen

Reforma 3 _ Instructiune _ Prelungire termen

Data închidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 

-Pentru apelul MS-R031: 15 octombrie 2023, ora 10:00.

Share this page