Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie

Investiția 1.3. are un buget total de 395.722.840  lei echivalent a 80.200.000 € și se va realiza prin derularea unui apel deschis prin care se vor finanța 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie din care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate.
Investițiile vor consta în:
−    construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatorii existente;
−    îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;
−    asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții);
−    achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.
Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro.
Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 26 septembrie 2022 ora 10:00.
Trimis spre publicare la MOF

– Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 26 septembrie 2022 ora 10:00. 

– Data închiderii: 16 Decembrie 2022, ora 16:00– Data limită de implementare a proiectelor: 30 noiembrie 2024. *Evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu prima zi după data de închidere a apelului, și se evaluează având în vedere criteriile din Grila de evaluare anexată prezentului Ghid al beneficiarului.

Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut ca urmare a procesului de evaluare (Anexa 8 – Grila de evaluare).

Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul primul venit – primul servit.

Anexa 1 – cerere de finanțare

Anexa 1.1 – Manual inscriere proiecte

Anexa 2 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 3 – Declaratie angajament

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila evaluare

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Buget și plan de achiziții

Anexa 11 Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 12 – repartizarea teritorială a ambulatoriilor integrate – insse 19.08.2022 fin

Anexa 13 – Model Contract finantare

Ghidul Beneficiarului

Instructiune Nr 1 I.1.3. Ambulatorii

Instructiune Nr 2 I.1.3. Ambulatorii

Instructiune Nr. 3 I.1.3. Ambulatorii

Instructiune Nr. 4 I.1.3. Ambulatorii

Instructiune Nr 5 Ambulatorii – Prelungire termen depunere

Instructiune Nr 6 I.1.3. Ambulatorii

Model-acord-de-parteneriat-04-10

Raport partial 13 decembrie. Cereri de finantare Unități de asistență medicală ambulatorie

Obiective de investiții aprobate pentru finanțare _ PNRR _ Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie

Obiective de investiții de rezervă _ PNRR _ Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie

Erata ordin 256/02.02.2023

IMPORTANT!

INFORMARE:

  1. Având în vedere structura platformei proiecte.pnrr.gov.ro, identificarea beneficiarilor reali, respectiv asigurarea pistei de audit, pentru solicitanții care doresc să încarce mai multe cereri de finanțare (la nivelul Ordonatorilor principali de credite – de pe același CUI) în conformitate cu prevederile din Ghidul beneficiarului, este necesar să încarce cererile de finanțare și anexele/documentele suport aferente în cadrul unui singur dosar înainte de a transmite definitiv dosarul. Se pot încărca până la 20 de cereri de finanțare într-un dosar.
  2. În situația în care un solicitant a încărcat și transmis un dosar de finanțare și dorește să transmită cereri de finanțare și pentru alte entități eligibile, este necesar să transmită un email la adresa: pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca restul de cereri de finanțare și anexe/documente suport. Acestea vor fi denumite astfel încât să fie ușor de identificat.
  3. În situația în care un solicitant dorește să înlocuiască/completeze dosarul de finanțare în perioada în care apelul este deschis este necesar să trimită un email la adresa pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca noul dosar/anexele/documente suport. În solicitarea transmisă este necesar să menționeze motivele și documentele care fac obiectul completării.

Share this page