Investiția specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială

Instructiune-Nr.-1.-I1.5-20-Februarie-2023-Prelungire-termen-depunere

Instructiune Nr. 2. I1.5 – 10 Aprilie 2023 Prelungire termen depunere

Instructiune nr 2 _ I1.5. Cab planif fam

Instructiune Nr. 2. I1.5 – 10 Aprilie 2023

Instructiunea 3_28.06.2023_I1.5Cabinete planificare familiala

Obiective de investiții aprobate pentru finanțare _ PNRR _ I1.5.Cabinete de planificare familială

Ghidul beneficiarului pentru „Cabinete de planificare familială” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.

Investiția 1.5. are un buget total de 49.342.000  lei fără TVA echivalent a 10.00.000 € fără TVA și se va realiza prin derularea unui apel deschis competitiv prin care se vor finanța 119 de cabinete de planificare familială.

Investițiile urmăresc:
−    Echiparea și renovarea a minim 119 cabinete de planificare familială;
−    Derularea unei campanii de educație pentru sănătate, în special educația pentru sănătatea reproducerii care va fi implementată la nivel național cu prioritate în zonele vulnerabile, cu un număr mare de sarcini în adolescență și un număr mare de boli cu transmitere sexuală;
−    Derularea unei campanii de perfecționare și actualizare a cunoștințelor personalului medical angajat în centrele de planificare familială;

În cadrul campaniei de informare, cu scopul de a mări adresabilitatea și a veni în întâmpinarea nevoilor comunităților, se va dezvolta o platformă informatică accesibilă de pe dispozitivele mobile prin care medicii de planificare familială vor răspunde întrebărilor primite din partea persoanelor interesate. Scopul acestei platforme este de a reduce reticența pacienților/persoanelor interesate de a dialoga față în față cu un medic.

Trimis spre publicare la MOF.

Dosarele de finanțare se vor încărca pe platforma: proiecte.pnrr.gov.ro.

– Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 20 octombrie 2022 ora 10:00.
– Data închiderii: 16 mai 2023, ora 16:00
– Data limită de implementare a proiectelor: 30 noiembrie 2025.
INFORMARE:

Atenție! Evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu prima zi după data de închidere a apelului, și se evaluează având în vedere criteriile din Grila de evaluare anexată prezentului Ghid al beneficiarului.

Atenție! Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut ca urmare a procesului de evaluare (Anexa 8 – Grila de evaluare).

Atenție! Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul ”primul venit – primul servit”.

  1. Având în vedere structura platformei proiecte.pnrr.gov.ro, identificarea beneficiarilor reali, respectiv asigurarea pistei de audit, pentru solicitanții care doresc să încarce mai multe cereri de finanțare (la nivelul Ordonatorilor principali de credite – de pe același CUI) în conformitate cu prevederile din Ghidul beneficiarului, este necesar să încarce cererile de finanțare și anexele/documentele suport aferente în cadrul unui singur dosar înainte de a transmite definitiv dosarul. Se pot încărca până la 20 de cereri de finanțare într-un dosar.
  2. În situația în care un solicitant a încărcat și transmis un dosar de finanțare și dorește să transmită cereri de finanțare și pentru alte entități eligibile, este necesar să transmită un email la adresa: pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca restul de cereri de finanțare și anexe/documente suport. Acestea vor fi denumite astfel încât să fie ușor de identificat.
  3. În situația în care un solicitant dorește să înlocuiască/completeze dosarul de finanțare în perioada în care apelul este deschis este necesar să trimită un email la adresa pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca noul dosar/anexele/documente suport. În solicitarea transmisă este necesar să menționeze motivele și documentele care fac obiectul completării.

4. Pentru depunerea unui Dosar de finanțare este obligatoriu  să fie încheiat un Acord de parteneriat între unitatea sanitară și ordonatorul principal de credite și/sau Unități Administrativ Teritoriale. În cadrul acordului de parteneriat se va menționa clar liderul de parteneriat și dreptul acestuia de a încărca dosarul de finanțare. Liderul de parteneriat poate să fie orice entitate parte a acordului de parteneriat – inclusiv unitatea sanitară.

5. Ministerul Sănătății nu solicită un Acord de parteneriat standard, acesta se va întocmi la nivelul partenerilor de proiect, în funcție de specificul fiecăruia. Pe www.ms.ro, pe pagina dedicată apelului, se găsește un model orientativ de acord de parteneriat.

  1. Unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, în vederea încheierii Acordului de parteneriat se vor adresa Dl. dr. Rogobete Alexandru, Conslier Ministru, la adresa de e-mail:  info.planificare@ms.ro

Anexa 1 – cerere de finanțare

Anexa 1.1 – Manual inscriere proiecte

Anexa 1.2 – Echipamente și dotări

Anexa 2 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 3 – Declaratie angajament

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila evaluare

Anexa 9 – DNSH RO RRP 12

Anexa 10 – Acord de parteneriat

Anexa 11 Model Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 12 – Model Contract finantare

Anexa 13 – Rata abandonului în învățământul preuniversitar

Anexa 14 – Rata mortinatalității pentru născuții morți

Anexa 15 – Născuți vii pe grupe de vârstă ale mamei (sub 15 ani și 15-19 ani)

Anexa 16 – Născuți vii pe grupa de vârstă a tatălui (15-19 ani)

Anexa 17 – Buletin Informativ nr. 102021

Ghidul beneficiarului

Model-acord-de-parteneriat

Share this page