Investiția specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Obiective de investiții eligibile pentru finanțare _ PNRR _ Neonatologie

Obiective de investitii respinse de la finantare_I2.3 Sectii de terapie intensiva pentru nou-nascuti

Obiective de investitii aprobate spre finantare_I2.3 Sectii de terapie intensiva pentru nou-nascuti

Ghidul beneficiarului pentru „Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți ” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 2. – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice.

Investiția I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți are un buget total de 80.200.000 Euro fără TVA  și se va realiza prin derularea unui apel deschis competitiv prin care se vor finanța minim 25 de spitale publice care vor derula investiții aparținând următoarelor componente:
– Creșterea capacității secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuți cu minim 124 de paturi adiționale, inclusiv infrastructura și echipamente;
– Dotarea secțiilor nou născuți existente în vederea dotării cu echipamente medicale adecvate pentru minim 90  de paturi existente;
– Centre de formare în vederea construirii/amenajării și dotării a minim 8 centre de formare (aproximativ 100 mp fiecare):
– Screening în vederea dotării cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening

Tot în cadrul acestei investiții vor fi achiziționate 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală.

Trimis spre publicare la MOF

Dosarele de finanțare se vor încărca pe proiecte.pnrr.gov.ro.

– Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 21 octombrie 2022 ora 10:00.
– Data închiderii: 16 mai 2023, ora 16:00
– Data limită de implementare a proiectelor: 30 noiembrie 2024.

INFORMARE:

Atenție! Evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu prima zi după data de închidere a apelului, și se evaluează având în vedere criteriile din Grila de evaluare anexată prezentului Ghid al beneficiarului.

Atenție! Selecția pentru finanțare se va efectua în funcție de lista proiectelor depuse, ordonată descrescător în funcție de scorul obținut ca urmare a procesului de evaluare (Anexa 8 – Grila de evaluare).

Atenție! Apelul de proiecte nu se derulează pe principiul ”primul venit – primul servit”.

  1. Având în vedere structura platformei proiecte.pnrr.gov.ro, identificarea beneficiarilor reali, respectiv asigurarea pistei de audit, pentru solicitanții care doresc să încarce mai multe cereri de finanțare (la nivelul Ordonatorilor principali de credite – de pe același CUI) în conformitate cu prevederile din Ghidul beneficiarului, este necesar să încarce cererile de finanțare și anexele/documentele suport aferente în cadrul unui singur dosar înainte de a transmite definitiv dosarul. Se pot încărca până la 20 de cereri de finanțare într-un dosar.
  2. În situația în care un solicitant a încărcat și transmis un dosar de finanțare și dorește să transmită cereri de finanțare și pentru alte entități eligibile, este necesar să transmită un email la adresa: pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca restul de cereri de finanțare și anexe/documente suport. Acestea vor fi denumite astfel încât să fie ușor de identificat.
  3. În situația în care un solicitant dorește să înlocuiască/completeze dosarul de finanțare în perioada în care apelul este deschis este necesar să trimită un email la adresa pnrr@ms.ro pentru a se deschide canalul de comunicare în cadrul platformei proiecte.pnrr.gov.ro pentru a încărca noul dosar/anexele/documente suport. În solicitarea transmisă este necesar să menționeze motivele și documentele care fac obiectul completării.

4. Pentru depunerea unui Dosar de finanțare este obligatoriu  să fie încheiat un Acord de parteneriat între unitatea sanitară și ordonatorul principal de credite și/sau Unități Administrativ Teritoriale. În cadrul acordului de parteneriat se va menționa clar liderul de parteneriat și dreptul acestuia de a încărca dosarul de finanțare. Liderul de parteneriat poate să fie orice entitate parte a acordului de parteneriat – inclusiv unitatea sanitară.

5. Ministerul Sănătății nu solicită un Acord de parteneriat standard, acesta se va întocmi la nivelul partenerilor de proiect, în funcție de specificul fiecăruia. Pe www.ms.ro, pe pagina dedicată apelului, se găsește un model orientativ de acord de parteneriat.

  1. Unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, în vederea încheierii Acordului de parteneriat se vor adresa Dl. dr. Rogobete Alexandru, Conslier Ministru, la adresa de e-mail: alexandru.rogobete@ms.ro. 

Anexa 1 – Cerere de finanțare

Anexa 1.1 – Manual inscriere proiecte

Anexa 2 – Declaratie angajament

Anexa 3 – Declaratia de eligibilitate

Anexa 4 – Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa 5 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 6 – Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări

Anexa 7 – Declarație privind respectarea principiului DNSH

Anexa 7.1 – Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH

Anexa 8 – Grila de evaluare

Anexa 9 – DNSH

Anexa 10 – Buget și plan de achiziții

Anexa 11 – Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului

Anexa 12 – Model Contract finantare

Anexa 13 – Model-acord-de-parteneriat-04-10

Anexa 14 – Mortalitatea infantilă în România 2020

Anexa 15 – Rata nascuți vii la 1000 femei fertile

Anexa 16 – nuptialitate

Ghidul Beneficiarului

Instructiune Nr. 2. I2.3 – 10 Aprilie 2023 – Prelungire termen depunere

Instructiune Nr. 3. I2.3 - 13 Iunie 2023 - Grila de evaluare

Share this page