Unitatea de implementare și coordonare programe

Unitatea de Implementare şi Coordonare Programe este o structură de specialitate având principalele responsabilități în pregătirea, coordonarea și implementarea programelor și proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă derulate în cadrul programelor finanțate din:

  • fonduri structurale europene (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, etc);
  • granturi europene (al Treilea Program Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice 2014-2020, etc);
  • acorduri bilaterale (Programul de Cooperare Elvetiano-Român, Granturile Norvegiene 2009-2014, Granturile Spațiului Economic European 2014-2021, etc).
Mai puteți citi:
Distribuiți această pagină