img

Întărirea capacității MS de a pregăti și implementa proiectele spitalelor clinice regionale de urgență: Craiova, Iași și Cluj

BENEFICIAR: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

TITLU: Întărirea capacității Ministerului Sănătății de a pregăti și implementa proiectele spitalelor clinice regionale de urgență: Craiova, Iași și Cluj, Cod SMIS 2014+: 126095/Cod Proiect 1.1.110.

Valoarea totată a proiectului: 78.131.767, 52 Lei din care valoarea cofinanțării UE este de 66.169.559,52 Lei.

FINANȚARE: fonduri structurale, Programul Operational Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 59 de luni

OBIECTIV GENERAL: Întărirea capacității Ministerului Sănătății, în calitate de beneficiar de proiecte finanțate din FESI, de a pregăti şi implementa proiectele Spitalelor Clinice Regionale de Urgență: Craiova, Iași, Cluj

OBIECTIV/OBIECTIVE SPECIFICE:

OS 1: Asigurarea sprijinului necesar funcționării Echipei Ministerului Sănătății, în vederea implementării proiectelor aferente spitalelor regionale Craiova, Iași și Cluj

OS2: Asigurarea asistenței tehnice de specialitate din partea BEI pentru implementarea proiectelor aferente spitalelor regionale Craiova, Iași și Cluj

REZULTATE AȘTEPTATE:

Realizarea manualului de procedură de lucru pentru echipa de implementare a Ministerului Sănătății

Instruirea personalului echipei de implementare a Ministerului Sănătății

Întocmirea de caiete de sarcini pentru servicii și lucrări, lansarea procedurilor de achiziție și asistență tehnică de specialitate pe perioada derulării procedurilor.

Realizarea a trei aplicații de finanțare

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Comunicat-presa-POAT

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Laura Petcu

Ministerul Sănătății

Tel: 021-3072-540

E-mail: laura.petcu@ms.ro

Website: www.ms.ro

Distribuiți această pagină