img

Întărirea capacității MS de a pregăti și implementa proiectele spitalelor clinice regionale de urgență: Craiova, Iași și Cluj

„Întărirea capacității Ministerului Sănătății de a pregăti și implementa proiectele spitalelor clinice regionale de urgență: Craiova, Iași și Cluj”

Beneficiari: Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

În luna decembrie 2023 s-a finalizat implementarea proiectului cu titlul “Întărirea capacității Ministerului Sănătății de a pregăti și implementa proiectele spitalelor clinice regionale de urgență: Craiova, Iași și Cluj, Cod SMIS 2014+: 126095/Cod Proiect 1.1.110.”

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 59 de luni, respectiv 01.02.2019 – 31.12.2023 și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 și are o valoare totală de 31,112,160.01 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 26,348,794.95 lei.

Scopul proiectului l-a reprezentat întărirea capacității Ministerului Sănătății/ANDIS, în calitate de beneficiar de proiecte finanțate din FESI, de a pregăti şi implementa proiectele Spitalelor Clinice Regionale de Urgență: Craiova, Iași, Cluj. Urmare actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nr. 1.1.110 din 04.06.2019 a fost introdusă Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate partener în cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- (OS 1) Asigurarea sprijinului necesar funcționării Echipelor de Implementare Proiecte POR destinat implementării proiectelor aferente spitalelor regionale Craiova, Iași și Cluj;

- (OS2) Asigurarea asistenței tehnice de specialitate din partea BEI pentru implementarea proiectelor aferente spitalelor regionale Craiova, Iași și Cluj.

Rezultate așteptate:

  • Realizarea manualului de procedură de lucru pentru echipa de implementare a Ministerului Sănătății
  • Instruirea personalului echipei de implementare a Ministerului Sănătății
  • Caiete de sarcini pentru servicii (supraveghere lucrări pentru cele 3 SRU) , pentru lucrări de construcții pachetul 1 pentru cele 3 SRU livrate precum, lansarea procedurilor de achiziții pentru acestea și asistență tehnică de specialitate pe perioada derulării procedurilor. Caiet de sarcini pentru lucrări de construcții pachetul 2 pentru SRU Iasi recepționat.
  • Realizarea a trei aplicații de finanțare

Date de contact: Laura Petcu

E-mail: laura.petcu@ms.ro

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Comunicat-presa-POAT

Comunicat_de_Presa finalizare proiect_POAT

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt:

Manager proiect: Laura Petcu

Ministerul Sănătății

Tel: 021-3072-540

E-mail: laura.petcu@ms.ro

Website: www.ms.ro

Distribuiți această pagină