Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Valoarea fondurilor pentru implementarea activităților Programului 10.000.000 CHF, din care fonduri buget de stat 1.500.000 CHF (15%) si fonduri elvețiene 8.500.000 CHF (85%).

  1. Îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate

Servicii sociale şi de sănătate integrate la nivelul comunităţii

Această componentă are scopul de a crea un model funcţional de servicii sociale şi de sănătate integrate şi gestionate la nivel local în una sau două zone rurale (un oraş şi mai multe sate pe zonă) care au indicatori slabi de dezvoltare. În acest sens, se urmărește întărirea capacității autorităţilor locale şi a furnizorilor de servicii, acordarea unei atenţii speciale accesului egal pentru întreaga comunitate şi eficientizării costurilor de furnizare a serviciilor. De asemenea, se vor promova serviciile de îngrijire la domiciliu şi vor putea fi înfiinţate centre medico-sociale comunitare. Activitățile includ transfer de cunoştinţe la nivelul sistemelor, cursuri de instruire pentru medicii de familie, asistente comunitare, mediatori romi, lucrători sociali, prestatori de îngrijire la domiciliu, autorităţi locale, campanii de conştientizare și vizite de studiu în Elveţia.

Agenţia executivă elveţiană care conduce activitățile se va angaja în transferul de cunoştinţe şi are experienţa necesară în domeniile furnizorilor de servicii (medicină primară, asistente comunitare, mediatori romi, furnizori de îngrijire la domiciliu, furnizori de servicii sociale, psihologi etc.).

Beneficiarii proiectului sunt în principal din rândul populației rurale şi din oraşele mici cu indicatori slabi de dezvoltare, grupuri vulnerabile, persoane care trăiesc sub pragul sărăciei.

Pentru implementarea proiectului au fost selectate 3 județe (Botoșani, Tulcea și Sălaj) și 18 autorități locale/consorții ale autorităților locale care au beneficiat de un program de dezvoltare a capacității autorităților locale ”Dezvoltarea capacității autorităților locale pentru elaborarea și implementarea proiectelor”. În urma parcurgerii acestui program de formare, au fost elaborate proiecte, din care au fost selectate 7 propuneri ale autorităților locale după cum urmează:

„Centrul comunitar medico-social Luncavița”

„Servicii medico-sociale „DELTA” Maliuc/SMS „DELTA””

„Centrul medico-social Beștepe”

„Centrul de educație și sănătate pentru copii și vârstnici în risc social din comuna Sulița, jud. Botoșani – Bătrânețe demnă, copilărie fericită”

„Sanatatea ta contează. Să fim sănătoși împreună” Dângeni

„Calitate și echitate în servicii integrate medico-sociale” Plopiș

„Centrul comunitar de asistență integrată medico-socială Meseșenii de Jos”

La ora actuală în 6 dintre cele 7 centre se implementează proiectul, urmând ca în cel mai scurt timp să fie demarat și cel de-al șaptelea centru comunitar (Meseșenii de Jos).

  1. Creşterea calităţii serviciilor medicale

Îmbunătăţirea unităţilor pediatrice de terapie intensivă

Proiectul se bazează pe cooperarea anterioară elveţiano-română în domeniul medicinei de urgenţă şi al neonatologiei. Instruirea medicilor şi asistentelor din spitalele regionale reprezintă activitatea de interes maxim care se va implementa prin acest proiect. O atenţie specială va fi acordată programelor de pregătire în domeniul toxicologiei, traumelor şi terapiei cu oxigen.

Beneficiarii proiectului sunt copiii în vârstă de până la 15 ani (mai ales copiii din familii marginalizate care sunt victime ale accidentelor casnice) care vor beneficia de servicii de calitate de terapie intensivă pediatrică și astfel vom avea rezultate de sănătate performante.

Agenția executivă care implementează proiectul este Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate. Scopul proiectului este acela de a transforma serviciile de terapie intensivă pediatrică și aducerea lor la standarde europene prin dezvoltarea unei subspecializări de Terapie Intensivă Pediatrică urmând recomandările rețelelor europene (Societatea Europeană de Terapie Intensivă Pediatrică și Neonatală, ESPNIC). Pentru aceasta se vor dezvolta curriculum-uri de formare și ghiduri de practică adaptate contextului românesc care este strâns legat de standardele europene. Pe lângă aceste activități se vor îmbunătăți facilitățile de formare, inclusiv formarea de formatori și se vor înscrie medicii pediatri într-un nou program de formare. Elveția a contribuit major la ajungerea la acest stadiu prin finanțarea programului RoNeonat programme (Romanian Swiss Neonatology Programme 2002-2007) desfășurat în variantă pilot și care ulterior a fost replicat la nivel național prin Programul Național de Reformă a Sectorului de Sănătate.

Terapia intensivă pediatrică nu a fost, până de curând, un domeniu major în care s-au făcut investiții în sănătate. Colaborarea cu spitalele elvețiene în domeniul îngrijirii nou-născuților și sugarilor a determinat conexiuni cu societățile profesionale europene, cum este ESPNIC, care, în prezent, este implicată în dezvoltarea unui curriculum european de terapie intensivă ediatrică.

România este una dintre puținele țări din Europa în care nu există o subspecializare în terapia intensivă pediatrică iar proiectul de față, împreună cu faptul că președintele ESPNIC este din cadrul Spitalului Universitar din Geneva, spital care sprijină implementarea acestui proiect, este o oportunitate unică de a aduce serviciile de terapie intensivă din țara noastră la standarde europene. Va fi totodată întărită participarea pediatrilor români în cadrul rețelelor profesionale europene, ceea ce va crea sustenabilitatea investițiilor realizate prin proiect.

Proiectul se adresează profesioniștilor din domeniul pediatriei și terapiei intensive în țara noastră, asociațiilor profesionale, instituțiilor de formare și instituțiilor guvernamentale cum ar fi administrația de sănătate publică, Ministerul Sănătății sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Servicii medicale prespitaliceşti şi spitaliceşti de urgenţă

În cadrul reformei sectorului de sănătate din România, Programul de Cooperare Elvețiano-Român a avut un impact semnificativ în domeniul asistenței medicale de urgență și al neonatologiei. Proiectele susținute de Programul de Cooperare Elvețiano-Român (RoNeonat, Bemssy și proiectele Remssy) au furnizat echipamente moderne pentru spitale și au investit în dezvoltarea sistemului de educație medicală continuă.

Sistemul serviciilor medicale de urgență din România a suferit modificări structurale în ultimii 6-7 ani, fiind adoptate prevederi legislative esențiale, începând cu capitolul 4 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și continuând cu celelalte prevederi legale cum ar fi clasificarea spitalelor, transportul pacientului critic, coordonarea departamentelor de urgență, organizarea rezidențiatului în medicina de urgență, crearea unităților avansate de supraveghere și tratament al pacienților cardiaci critici (USTACC) și multe altele.

Agenția executivă care implementează proiectul este Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate. Prezentul proiect continuă să consolideze calitatea serviciilor de urgență integrate în România, prin investiții în dezvoltarea resurselor umane.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt medicii pediatri, specialiștii neonatologi, medicii de urgență și asistenții în scopul de a oferi pacienților care au nevoie de servicii de urgență, servicii de înaltă calitate în prespital și spital prin echipe de intervenție de urgență profesioniste.

Servicii medicale de urgenţă şi salvare aeriană REGA-SMURD Air Rescue Project

Proiectul are ca scop transferul de cunoştinţe şi experienţă elveţiană în domeniul serviciilor medicale de urgenţă şi operaţiuni de salvare aeriană. Proiectul include instruire pentru piloţi, echipe medicale de salvare aeriană şi personal tehnic. Procedurile, regulile şi instrucţiunile vor fi îmbunătăţite. Este avută în vedere cooperarea pe termen lung sub formă de program de twinning.

Partenerii principali ai Ministerului Sănătăţii în cadrul proiectului sunt Inspectoratul General al Aviaţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Fundaţia Elveţiană de Salvare Aeriană (REGA) iar beneficiarii direcți sunt echipajele pentru operațiuni de salvare.Printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului menționăm antrenamente la un simulator de zbor din Elveția pentru piloți ai Inspectoratului General al Aviației, antrenamente în zbor pentru folosirea troliului precum și cursul Managementul resurselor echipajelor aeromedicale, de care au beneficiat piloții, medicii și asistenții medicali care participă la misiuni de salvare aeriană.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăţi capacitatea de intervenţie în operaţiuni de salvare aeriană prin organizarea mai multor antrenamente pentru zbor în zona de munte, pe timp de noapte cu folosirea dispozitivului NVG sau în simulatorul de zbor. Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. a participat la antrenamentul din munţii Bucegi cu patru piloţi, patru operatori troliu, doi salvatori aerieni şi un elicopter, iar din partea SMURD vor lua parte un medic şi doi asistenţi. La activitate au mai participat doi piloţi elveţieni şi doi operatori troliu. În ultima zi de antrenament a avut loc o simulare în zbor cu folosirea troliului pentru salvarea persoanelor care au rămas izolate şi au nevoie de asistenţă medicală sau pentru salvarea unor persoane blocate în zone greu accesibile.

Contribuția părții române în acest proiect constă în asigurarea costurilor orelor de zbor pe teritoriul României.

Pentru mai multe informatii accesati site-ul http://www.swiss-contribution.ro/

Contact:

Oana Bolchiș-consilier pentru afaceri europene

Tel. 021/3072512

Fax.021/3121433

oana.bolchis@ms.ro

Distribuiți această pagină