Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021

La data de 13 octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între Guvernele României şi cele ale statelor SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) privind implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021. Obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 sunt susţinerea coeziunii economice si sociale în Europa prin creştere economică, dezvoltare durabilă, reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi consolidarea relaţiilor de cooperare între statele donatoare şi statele beneficiare.

În cadrul acestui mecanism financiar, Ministerul Sănătăţii derulează, în calitate de Operator de Program, Programul ’’Provocări în sănătatea publică la nivel european”. Bugetul alocat este de 47.058.824 euro (85% – grant şi 15%-cofinantare). Partenerii norvegieni de program sunt Institutul Norvegian de Sănătate Publică (NIPH) şi Direcţia Norvegiană de Sănătate (HDIR).

Ministerul Sănătăţii, în calitate de Operator de Program este responsabil cu pregătirea şi implementarea Programului ’’Provocări în sănătatea publică la nivel european”, respectiv elaborarea propunerii de program, managementul fondurilor prin selecţia, evaluarea, contractarea şi monitorizarea proiectelor predefinite dar şi a proiectelor selectate prin apeluri de proiecte. Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte calitatea de Coordonator Naţional al Mecanismului Financiar SEE denumit ’Punct Naţional de Contact”, responsabil cu îndeplinirea obiectivelor stabilite de Donatori.

În perioada ianuarie 2017-iulie 2018, propunerea de program a fost pregatită de Ministerul Sănătăţii în cooperare cu Ministerul Fondurilor Europene, Oficiul Norvegian al Mecanismului Financiar (OMF) şi partenerii norvegieni, Institutul Norvegian de Sănătate Publică şi Direcţia Norvegiană de Sănătate.

In data de 16.07.2018, Acordul de Program (Acord de finantare) a intrat în vigoare fiind semnat de Ministerul Fondurilor Europene (din partea României) şi de preşedintele Comitetului Mecanismului Financiar SEE (din partea Norvegiei, Islandei şi Liechtenstein). Odată cu semnarea acestui document, programul a intrat în faza de implementare.

Obiectivul general al programului îl reprezintă întărirea prevenţiei şi reducerea inegalităţilor în sănatate.

Obiectivele specifice ale programului sunt:

  • Îmbunătăţirea politicilor şi serviciilor de prevenţie a bolilor;
  • Îmbunătăţirea accesului la serviciile de îngrijire a sănătăţii pentru grupurile
    vulnerabile

Persoana de contact:

Alexandru Cruceru

Expert comunicare și arhivare

e-mail: alexandru.cruceru@ms.ro

http://www.ro-sanatate.ms.ro/index.php/ro/

Prezentarea  și stadiul programului se regăsește mai jos:

Prezentare-Program-SEE-2014-2021_site_ro

Prezentare-Program-SEE-2014-2021_site_en

Distribuiți această pagină