Îmbunătățirea accesului populației din regiunea nord vest la servicii medicale de urgență, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective Specifice:

  1. Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S37i - Unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar);

  1. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publica. Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 - Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Valoarea totala a proiectului: 26.843.538,93 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 18.790.477,26 lei.

Data începerii proiectului: 01.12.2015.

Data finalizării proiectului: 30.05.2021.

Informații de contact: Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București, Tel. 021.307.25.96, Fax. 021.307.25.08.

Distribuiți această pagină