Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Nord Est, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță

Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale. Prioritatea de invesții 8.1 – “Invesţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducănd inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovănd incluziunea socială prin îmbunătăţirea acccesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instuţionale la serviciile prestate de comunităţi”. Obiectiv Specific 8.1 „ Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate ” / Obiectiv specific 8.2 „ Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceş de urgentă”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltatea infrastructurii sanitare, prin invesţii în dotări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaţionalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducănd inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmareşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care ulizează în connuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atăt o cereştere calitavă a serviciilor oferite, căt şi o creştere cantavă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dotarea infrastructurii unităţilor de primiri urgenţe şi a comparmentelor de primiri urgenţe ( inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum şi echipamentele desnate secţiilor suport care deservesc UPU). Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: 1S37i – Unităţi de primiri urgenţe/comparmente de primiri urgenţe ( nivel terţiar );
  2. Îmbunătăţirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creşterea stării de sănătate publică. Obiectivul specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 – Populaţia deservită de servicii medicale îmbunătăţite.

Valoarea totală a proiectului: 23.857.624,50 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 16.700.337,15 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, respectiv 01 mai 2017 – 30 aprilie 2021.

Informaţii de contact: Strada Crisan Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureş, Tel. +40 021.307.25.96, Fax. +40 021.307.25.08

Distribuiți această pagină