logo_long_vertical

CIRCE JA

Ministerul Sănătății implementează un proiect în parteneriat cu 14 state membre UE, prin intermediul unei Acțiuni Comune (Joint Action), proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului EU4Health.

Proiectul se numește Transfer Of Best Practices In Primary Care (Transferul celor mai bune practici în asistența medicală primară) și are codul Circe JA nr. 101082572, a început la data de 01 Februarie 2023 și are o durată de implementare stabilită la 36 de luni.

Proiectul este derulat de Ministerul Sănătății în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică și UMF Carol Davila București.

Descrierea proiectului

CIRCE JA va transfera și va implementa în mod eficient 6 cele mai bune practici (BP) selectate în domeniul asistenței medicale primare între statele membre europene (SM), susținute de o metodologie bazată pe dovezi științifice, crescând capacitatea SM de a implementa modele de îngrijire inovatoare și de a aborda transformarea sistemului de sănătate la acest nivel de asistență. De asemenea, acțiunile de transfer de cunoștințe vor sprijini procesul de transfer și de implementare, incluzând o gamă largă de activități, cum ar fi ateliere de lucru, vizite și detașări de personal, dialoguri politice, consultanță de specialitate, programe de învățare reciprocă. Procesul de transfer și implementare va fi monitorizat și evaluat. Vor fi generate și împărtășite cunoștințe care vor aborda principalele elemente și recomandări pentru succesul său mai presus de durata JA.

Ambiția CIRCE JA este aceea de a transfera în mod eficient (implementare, validare și susținere) cele 6 BP din 4 state membre (Belgia, Portugalia, Slovenia și Spania) în 45 de locuri de implementare din 12 SM cu diferențe structurale, organizaționale și instituționale relevante în sistemele lor de asistență medicală.

Beneficiarii și entitățile afiliate (AE) reprezintă sistemele și serviciile europene de asistență medicală direct legate de obiectivul general al acestui JA, fiind deținătorii sau implementatorii BP.

Cele mai bune practici selectate pentru a fi implementate în România:

Integrated Health Association – Region of Wallonia, Belgium

‘Health Action for Children and Youth at Risk’ & ‘Health Action for Gender, Violence and Lifecycle’ – Portugal

Health Promotion Centres (HPCs) – Slovenia.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina oficială a proiectului

https://circeja.nfz.gov.pl/

https://insp.gov.ro/acasa/circe-joint-action-on-transfer-of-best-practices-in-primary-care/

Distribuiți această pagină